ลิฟต์กระเช้าขาแมงมุม (Spider lift)

    

 

ลิฟต์กระเช้าขาแมงมุม (Spider lift) ทางบริษัท ฯ เป็นบริษัทแรกที่มีจำหน่ายและให้เช่า ลิฟต์กระเช้าขาแมงมุม (Spider lift) ซึ่งเป็นบูมลิฟต์ที่ใช้ในอาคารหรือพื้นทีทีมีข้อจำกัด ของ Floor Load ที่ไม่เกิน 500 กิโลกรัม /ตารางเมตร/500kg/m²) เหมาะกับอาคารสำนักงาน ห้างสรรพาสินค้า โรงแรม เป็นต้น โดยทางบริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงเจ้าเดียวในประเทศไทย ยี่ห้อ PALAZZANI จากประเทศอิตาลี โดยมีรุ่น ดังต่อไปนี้

- AERIAL PLATFORMS - TZX 170  - TZX 190  - TZX 225  - TSJ 25  - TSJ 27  - TSJ 30  - XTJ 32  - TSJ 35  - XTJ 35  - TSJ 39  - XTJ 42  - XTJ 43  - XTJ 48  - XTJ 52  

 

 

 

 

บ.เอสเอฟดีเวลลอปเม้นท์ หน้างาน mega บางนา รุ่น Spider Lift TZX250

 

  


Spider Lift TZX225 หน้างานไอคอนสยาม

Spider Litf Platform 20.5 M. Working High 22.5 M.

   

 

Spider Lift TZX250 หน้างานไอคอนสยาม

Spider Litf Platform 23.2  M. Working High 25.2 M.

  

  

  


Spider Lift TZX225 หน้างาน เซ็นทรัลเวสต์เกตบางใหญ่

  

 


Spider Lift TZX250 หน้างาน มารีน่า พัทยา

 

 


Visitors: 82,253